Usluge prof. dr Ivana Dimitrijevića

Sudsko-psihijatrijsko veštačenje

Prof. dr Ivan Dimitrijević, neuropsihijatar , sudsko-psihijatrijski veštak i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju) u mogućnosti je da obavlja sudsko-psihijatrijska veštačenja. Iskustvo prof. dr Ivana Dimitrijevića u poslovima sudsko-psihijatrijskog veštačenja i pisanja ekspertiza je veliko, s obzirom na činjenicu da u svom profesionalnom radu ima na brojne ekspertize u oblasti psihijatrije, a posebno bolesti zavisnosti. Prof. dr Ivan Dimitrijević ima veliko znanje i iskustvo u veštačenjima nematerijalne štete, kao što su situacije trpljenja straha, duševnog bola, trajne duševne patnje, narušavanje časti i ugleda, u situacijama unakaženosti posle povređivanja, te u oblasti mobinga. Prof. dr Dimitrijević poseduje kao stalni sudski veštak posebno profesionalno znanje iz oblasti porodičnog prava i dr. Iskreno se nadamo da ćete se u svom radu odlučiti za saradnju sa profesorom Dimitrijevićem, jer ćete na taj način podići kvalitet Vaših usluga, a Vašim klijentima pružiti najstručnije i najkvalitetnije sudsko-psihijatrijsko veštačenje.

Neuropsihijatrijsko savetovalište

ANALIZA ISHODA DOSADAŠNJIH LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI I PREDLOZI ZA DALJI USPEŠAN TRETMAN

Biografija

  • 1978 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1988 - Specijalizacija psihijatrije, Medicinski fakultet
  • 1990 - Doktorska disertacija, Medicinski fakultet
  • 2010 - Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu

Neuropsihijatrijska praksa

  • Bolesti zavisnosti
  • Sudski veštak
  • Psihoterapija
  • Ostala stanja u neuropsihijatriji