Klinički centar Srbije

Paterova 2, Beograd

Radno vreme

Pon - Pet: 08:00 - 15:00

+381 63 239 565

Telefon za kontakt

info@neuropsihijatar.net

Email adresa

geni

Da li uzroke bolesti zavisnosti treba tražiti u genima

Poznato je da genetika u pojedinim slučajevima može biti značajan fak- tor u razvoju bolesti zavisnosti. Još od davnina je…
model terapije zavisnosti

Model terapije zavisnosti

Terapija zavisnika je složen proces. Postoje brojni terapijski pristupi koji uključuju različite biološke, psihološke i socijalne faktore. Tokom dugogodišnjeg rada…
recidivi kod bolesti zavisnosti

Kako spečiti recidive kod alkoholizma i narkomanije

Etimološko značenje pojma recidiv je ponovna pojava oboljenja za koje se smatra da je izlečeno kod istog bolesnika. Kad su…
zudnja za drogom

Mehanizam nagrađivanja i žudnja za supstancom

Žudnja (craving) se opisuje kao „urgentna i preplavljujuća želja“ ili „ne- odoljiv impuls“ da se upotrebi supstanca. Žudnja je, kad…
neuroni

Biološke osnove bolesti zavisnosti

Psihoaktivne supstance ostvaruju svoje efekte delujući na promenu aktivnosti neurotransmitera u CNS-u na nivou sinaptičke pukotine. Psihoaktivne supstance mogu menjati…
faktori odrzavanja bolesti zavisnosti

Faktori održavanja bolesti zavisnosti

Bolesti zavisnosti često se ne prepoznaju na vreme i dugo održavaju i pored evidentnih posledica. Jasni upozoravajući simptomi zloupotrebe ili…
uzroci bolesti zavisnosti

Uzroci bolesti zavisnosti

Postoje mnoge teorije o uzrocima nastanka i perzistiranja bolesti zavis- nosti. Genetska predisponiranost – hereditet, karakter i osobine ličnosti, uticaji…

Skorašnji članci

Korpa

Pošaljite mi email

Postavite mi pitanje

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor medicinskih nauka. Šef Katedre za specijalističku nastavu iz psihijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu. Rukovodilac nastave za užu specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, Medicinski fakultet u Beogradu. Načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zastite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lecenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Član Republicke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma...

  • 0
  • 4
  • 8
  • 38.927

Copyright © 2018. Sva prava zadržana. Dizajn web sajta WebArt Studio.