Neuropsihijatar

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor medicinskih nauka. PRETHODNE AKTIVNOSTI Šef Katedre za specijalističku nastavu iz psihijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu. Rukovodilac nastave za užu specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, Medicinski fakultet u Beogradu. Načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zastite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lecenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Član Republicke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma. Zvanični sudsko-psihijatrijski veštak za oblasti sudskog psihijatrijskog veštačenja materijalne i nematerijalne štete.

Oblasti mog rada

Stručna osposobljenost i usluge

Neuropsihijatar

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bolesti zavisnosti

Načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Sudski veštak

Zvanični sudsko-psihijatrijski veštak, veštačenje materijalne i nematerijalne štete.

Psihoterapeut

Licencirani psihoterapeut za bračnu i porodičnu psihoterapiju.

Pošaljite mi email

Postavite mi pitanje

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor medicinskih nauka. Šef Katedre za specijalističku nastavu iz psihijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu. Rukovodilac nastave za užu specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, Medicinski fakultet u Beogradu. Načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zastite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lecenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Član Republicke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma...

  • 0
  • 2
  • 8
  • 38.061

Copyright © 2018. Sva prava zadržana. Dizajn web sajta WebArt Studio.