Slot Bonus New Member Slot Bonus 100 Slot Bonus New Member 100 Bonus 100

Neuropsihijatar

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor medicinskih nauka. PRETHODNE AKTIVNOSTI Šef Katedre za specijalističku nastavu iz psihijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu. Rukovodilac nastave za užu specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, Medicinski fakultet u Beogradu. Načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zastite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lecenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Član Republicke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma. Zvanični sudsko-psihijatrijski veštak za oblasti sudskog psihijatrijskog veštačenja materijalne i nematerijalne štete.

Oblasti mog rada

Stručna osposobljenost i usluge

Neuropsihijatar

Bivši redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bolesti zavisnosti

Bivši načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Sudski veštak

Zvanični sudsko-psihijatrijski veštak, veštačenje materijalne i nematerijalne štete.

Psihoterapeut

Licencirani psihoterapeut za bračnu i porodičnu psihoterapiju.

Pošaljite mi email

Postavite mi pitanje

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor medicinskih nauka. Bivši šef Katedre za specijalističku nastavu iz psihijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu. Bivši rukovodilac nastave za užu specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, Medicinski fakultet u Beogradu. Bivši načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zastite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lecenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Član Republicke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma...

  • 0
  • 7
  • 14
  • 39.554

Copyright © 2018-2023. Sva prava zadržana. Dizajn web sajta WebArt Studio.